Performance Coaching

Τι είναι

Το Coaching είναι μια επαγγελματική πρακτική η οποία σε προπονεί, με μια σειρά τεχνικών και εργαλείων, να προσδιορίσεις τους στόχους σου, να σχεδιάσεις τα βήματα για την υλοποίηση τους, να αυξήσεις τις επιδόσεις σου και να μείνεις κινητοποιημένος εστιάζοντας στο μέλλον, την δράση, τη λύση και την αλλαγή.

Το Performance Coaching πιο συγκεκριμένα, αποτελεί μία βραχεία, μη κατευθυντική παρέμβαση η οποία εστιάζει τόσο στην επεξεργασία στόχων, όσο και στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου για την οποία ο επαγγελματίας αξιολογείται σε πραγματικό χρόνο.

Επίδοση που αξιολογείται σε πραγματικό χρόνο μπορεί να θεωρηθεί ένας αθλητικός αγώνας, η ερμηνεία ενός ρόλου σε θεατρική, χορευτική ή μουσική παράσταση, ένα μουσικό κονσέρτο, μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή το διαδίκτυο, μια παρουσίαση, μια δημόσια ομιλία, μια ακαδημαϊκή ή άλλη εξέταση ή οποιοδήποτε απαιτητικό έργο καλείται το άτομο να φέρει εις πέρας στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Κατά συνέπεια, το Performance Coaching απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών οι οποίοι αξιολογούνται περιστασιακά ή συνεχώς και οι οποίοι επιθυμούν να διαχειριστούν το άγχος της επίδοσης, να αναδείξουν τα ταλέντα τους και να υλοποιήσουν τους στόχους τους με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.


Πώς βοηθά

Οι επαγγελματίες που αξιοποιούν τα οφέλη του Performance Coaching:

 • Αυξάνουν την αυτεπίγνωση τους αναγνωρίζοντας τόσο τα ισχυρά τους σημεία όσο και τις αδυναμίες τους.

 • Καλλιεργούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους.

 • Ελέγχουν τις νοητικές τους συνήθειες που δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητά τους.

 • Διαχειρίζονται τις εσωτερικές τους μάχες οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν την ικανότητα τους για εστιασμένη σκέψη και εργασία.

 • Αντιστέκονται δραστικά στις επιρροές που ασκούν οι ζημιογόνες αρνητικές σκέψεις, οι δυσλειτουργικές αυτοεικόνες, οι φόβοι, οι ανησυχίες , οι περιοριστικές πεποιθήσεις.

 • Αποκτούν ικανότητες ηρεμίας και συναισθηματικής ευεξίας, διευθετώντας πιο ισορροπημένα εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις.

 • Καλλιεργούν αισιόδοξη στάση απέναντι στις προκλήσεις και τα εμπόδια που παρουσιάζονται και παραμένουν εστιασμένοι στο θετικό τους κεφάλαιο.

 • Αντιδρούν καλύτερα στις αποτυχίες, την απογοήτευση, την αρνητική ανατροφοδότηση, την κριτική.

 • Ενδυναμώνουν την επιμονή, την αντοχή και την ανθεκτικότητά τους.

 • Σχεδιάζουν στρατηγικά πλάνα δράσης για βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

 • Καλλιεργούν ευκαιρίες για ανάπτυξη των ταλέντων τους.

 • Κατανοούν ουσιαστικότερα το σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργούν, τις αλληλεπιδράσεις, τις δυναμικές και την επικοινωνία τους μέσα σε αυτό.

 • Αποκτούν ομαλότερη προσαρμογή σε εξελισσόμενο περιβάλλον αλλαγής.

 • Διαμορφώνουν συνήθειες υψηλού βαθμού πειθαρχίας, αφοσίωσης και συνέπειας.

 • Εξοικειώνονται με μοντέλα συμπεριφοράς που οχυρώνουν τους στόχους τους.

 • Βρίσκουν απόλαυση και σκοπό στις δραστηριότητές τους.

 • Μπαίνουν, ενώ εργάζονται, σε κατάσταση εσωτερικής αρμονίας η οποία τους επιτρέπει να είναι χαλαροί και να αξιοποιούν όλες τους τις δεξιότητες.

 • Δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες μέσα στις οποίες ανθίζει ο βέλτιστος εαυτός τους.


Έχει παρατηρηθεί πως οι επαγγελματίες που επιλέγουν το Performance Coaching, καταφέρνουν να βιώσουν την εργασία τους ως μέσο αυτοεκπλήρωσης και κατάκτησης των υψηλότερων στόχων τους και να την ευθυγραμμίσουν με το συνολικό όραμα της ζωής τους. Εναρμονίζονται έτσι με τον ανώτερο σκοπό τους, αποκτώντας υψηλά επίπεδα επίγνωσης και συνειδητότητας.